کلینیک فوق تخصصی الکترونیک پردازان امیر

طبق قرار داد فی مابین بصورت پیمانکاری و عاملیت مجاز خدمات تخصصی نمایندگی دنای  در خدمت عزیزان شهرستان رشت (گیلان) می باشد.